09021415002

051-38599131

دفتر مرکزی

مشهدچهارراه لشکر

ساندویچ پانل شرکت تاپیس

ساندویچ پانل شرکت تاپیس

ساندویچ پانل شرکت تاپیس

نوع ساندویچ پانل : سقفی و دیواری

متراژ : 13000 متر