09021415002

051-38599131

دفتر مرکزی

مشهدچهارراه لشکر

ساندویچ پانل نمایشگاه بین المللی مشهد

ساندویچ پانل نمایشگاه بین المللی مشهد

انجام پروژه ساندویچ پانل نمایشگاه بین المللی مشهد

نوع ساندویچ پانل : سقفی و دیواری

متراژ : 7000 متر مربع